จองที่พัก/ Reservation - Samoengresort Chiangmai.

สะเมิงรีสอร์ท เชียงใหม่
www.samoengresort.com
Samoeng Resort, Chiangmai, Thailand
Go to content

Main menu:

จองที่พัก/ Reservation

จองที่พัก/ Reservation
จองห้องพักโดยตรง กรุณาติดต่อคุณอารีวัลย์ จินดาแดง โทร : 053-487074, 053-487075
มือถือ : 088-2682930  
หรือ อีเมล์ : samoengresort2018@gmail.com
Direct Reservation : Please contact Khun Areewan for reservation at tel. 053-487074, 053-487075.
Mobile : 088-2682930  
or e-mail :  samoengresort2018@gmail.com


วิธีชำระเงิน : โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสะเมิง
ชื่อบัญชี : สะเมิงรีสอร์ท
เลขที่บัญชี : 544-0-08989-3
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

และส่งใบ Pay-in ไปที่ fax # 053-487072

Payment by money transfer to Bangkok Bank
Samoeng Branch
Account name : Samoeng Resort
Account number : 544-0-08989-3
Account type : Saving

Please fax Pay-in slip to # 053-487072

            SMSบริษัทสะเมิงรีสอร์ท จก. ตู้ปณ.3 อำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 โทร.053487205 e-mail: samoengresort2018@gmail.com
Back to content | Back to main menu